Hovudside Bli med!
Facebook Instagram

Bli med!

Under dei hektiske Hilme-dagane bidreg nær 300 frivillige i kulissane. Også i år er det behov for hjelp og ei handsrekking, ikkje minst som vaktmannskap på kveldsarrangementa. Blir du med?


Arrangørane treng mange frivillige, mellom anna til å rydde stolar, henge opp plakatar, vere artistkontakt, selje billettar og smørje brødskiver. Vi treng særleg mange hyggjelege ordensvakter både på dag-, kveld- og nattetid. Målet er at ein som dugnadsarbeidar også skal få oppleve festivalen og at det å realisere noko saman skal gi ei ekstra god festivaloppleving! Bli med å skape årets Jørn Hilme-stemne!

Dette får du som er frivillig:

Arbeidar du 6-11 timar: kveldsbillett til museet fredag eller laurdag
Arbeidar du i 12 timar eller meir: gjennomgangsbillett til kappleiken og alle arrangementa på museet under heile stemnet.

Du blir også heidersgjest på ein heidundrande fest kalla Natt på museet til hausten! 

Dugnadsarmband, fribillettar og informasjon får du på festivalkontor på Valdes Folkemuseum, som er ope under heile festivalveka. Meir informasjon om vakta får du av nemdsleiaren som du jobbar under, og elles når du møter opp til fyrste vakt.

Takk for at du vil vere frivillig på Jørn Hilme-stemnet! Velkommen til dugnad og fest!

Meld deg på som frivillig her: www.frivillig.no

Hovudnemnda for Jørn Hilme-stemnet

Leiar for hovudnemnda
Jonny Rye
jonny.rye@nord-aurdal.kommune.no | 95937197

Økonominemnd
Kyrre Strand
kyrre.strand@sparebank1.no | 932 13 142

Tevlingsnemnd
Tone Eidsvold
eidsvold@online.no  | 995 31 605

PR og kommunikasjon 
Ellen Persvold

post@hilme.no

Tryggleik- og vaktnemnd
Guri Svennæs
gurisvennes@gmail.com| 928 91 226

Stemnekontor
Aud Søyland
aud.soyland@bbnett.no | 990 37 584

Programnemnd
Frank Henrik Rolland
felefrank@gmail.com | 906 32 556

Servering
Inger Sølvi Lunde
islunde@online.no | 952 10 780

Teknisk
Henrik Grøndalen
henrigro@online.no | 906 59 647

Kurs
Tone Ranheim
tone@nhage.com | 909 74 186