Hovudside Hilme året rundt
Facebook Instagram

Hilme året rundt

Hausten 2016 starta Hilme opp konsertserien Hilme året rundt. Konsertscena er ambulerande og me tek i bruk ulike lokale rundt om kring i Valdres til konsertane. Konsertane er opne for alle, anten du er fast inventar på festivalen eller berre nysgjerrig på folkemusikk, og me har eit variert tilbod gjennom året. Våren 2018 blir det arrangert tre konsertar. 

 

Aslak Brimi Kvartett 

Onsdag 7. mars 19.00 / Valdres Folkemuseum    Abkvartett Johannesselvaag

m/Aslak Brimi,Bjørn Kåre Odde, Svein Tore Werstad og Espen Wensaas (Foto: Johannes Selvaag)

Felespelaren Aslak Brimi frå Lom kjem til Valdres med Aslak Brimi kvartett og flunkande ny musikk! Musikken til kvartetten spenner seg frå vare lydarlåtter til suggererande hallingar. Inngang: 200,-

 

 

 

Marit Karlberg, Stian Roland og Ingvild Lie

Laurdag 24. mars 20.00 / Solhaug SamfunnshusIngvild Marit Stian Hilme Aaret Rundt Eventbilder2

(Foto: Knut Utler, Cathrine Dokken, Christine Stokkebryn)

Det blir konsert og påskefest på Solhaug samfunnshus i Øystre Slidre. Tre av dei fremste stemmene i Valdres gjev konsert saman. Etter konserten blir det fest med runddans og springar. Inngang: 200,-

 

 

Sudan Dudan

Laurdag 12.mai 18.00 / Vestre Slidre Kulturhus

Sudan Dudan Hilme Aaret Rundt Eventbilder3

m/ Marit Karlberg og Anders Erik Røine (Foto: Anne-Marte Før)

Sudan Dudan har eit trufast publikum i folkemusikkmiljøet. Både Karlberg og Røine står fjellstøtt i tradisjonsmusikken gjennom song, langeleik, fele og munnharpe. Gjennom Valdresfjell og Grorud-dalar har tonane funne nye veger og gamle stigar, dei flettar seg i kvarandre og søkjer seg heim og søkjer seg ut. Dei er no ute med si fjerde plate "Heimen der ute". Konserten får visuelt fylgje med fotografi av Anne-Marte Før.

Arrangementet er i samband med Valdreskappleiken. På Valdreskappleiken blir det tevling på dagtid og dansefest med runddanstevling på kvelden. Inngang: 200,-

 

 

Hilme året rundt mottok i 2017 og 2018 støtte frå Norsk kulturfond

Kulturraadet Sort Liten