Hovudside Info Stipend og ærespris
Facebook Instagram

Stipend og ærespris

 

Haldor Røynes ærespris

Denne prisen blir delt ut annankvart år på Jørn Hilme-stemnet, til ein utøvar som bidreg til å formidle folkemusikk frå Valdres.

2018:Nils Rogn

2016: Aud Søyland
2014: Gunvor og Oddrun Hegge
2012: Sigurd Bolstad
2010: Jan Arne Sebuødegård
2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud
2006: Marit Karlberg
2004: Jørgen Trøen og Knut Trøen
2002: Ingar Ranheim
2000: Ingvar Hegge
1997: Magny og Rolf Karlberg
1995: Sigrid og Alfred Bråten
1993: Trygve Bolstad
1991: Sigrid Olga og Ola Hjelle
1990: Andris Dahle
1989: Olav Viken
1988: Berit og Knut Steinsrud
1987: Anna Fuglesteg
1986: Elisabeth Kværne
1985: Ola Bøe
1984: Arne Røine
1983: Haldor Hegge og Kristian Tvenge
1982: Knut Snortheim

 

Torleiv Bolstads minnestipend

Annakvart år blir Torleiv Bolstad minnestipend delt ut under fredagskonserten i Kulturhuset. Stipendet vart oppretta etter gåve frå Kjellaug Bolstad i 1991, og skal gå til ein hardingfelespelar frå Valdres i aldersgruppa 15–25 år som syner evne og vilje til å gå inn for folkemusikk frå Valdres.

 

2017: Andris Hemsing 
2015: Sivert Holmen
2013: Ragnhild Hemsing
2011: Kjellbjørn Karsrud
2009: Laura Ellestad
2007: Ola Hilmen
2005: Gina Ingeborg Hagen og Hallgrim Hansegård
2003: Gudrun Helene Lunde
2001: Gunnar Kværne Amundsen
1999: Jan Beitohaugen Granli
1996: Henning Andersen
1994: Nils Oddvar Hagen
1992: Tore Bolstad