Hovudside Program Konsertar Hilme-taffelmusikk, Annar By
Facebook Instagram

Hilme-taffelmusikk, Annar By

søndag 14. juli, Festsalen, Valdres Folkemusem
13.15 Konsert

Mat og musikk i sundagstempo?

Hilme-dugurd er musikk og mat for ein glad, men kanskje også småsliten festivalgjengar den siste sundagen i Hilmeveka. 

Tredje og siste post på dugurd-programmet er ved Annar By frå Elverum, gitar og vokal. Han har jobba med lokal folkemusikk frå Hedmark i mange år og likar å servere tradisjonelle viser og stubbar samt nye melodiar til dikt av ulike forfattarar. Annar kom ut med soloplata “Folk, gitar og sang” i 2006, for denne fekk han Folkelarmprisen. Han medverkar på ei rekkje utgjevingar m.a Signe Marie Rustad, Fra de mollstemte skoger og Stampestuen.

Stampestuen får de høyra på Hilme laurdag kl. 21.00 i festsalen, Valdres Folkemuseum. Annar spelar og konsertar for Den Kulturelle Spaserstokken rundt i kommunane i Valdres veka før Jørn Hilme-stemnet.

Det heile blir avslutta med det store høgdepunktet etter ein kappleik - sjølvaste premieutdelinga. Utdeling av premiar, heider og ære!

Munkekroen serverar mat og drikke.

Et og nyt musikken!

NB! Det er ein felles inngangsbillett for alt som skjer på programmet sundag.