Hovudside Program Konsertar Hilmedugurd og Hilmetaffel
Facebook Instagram

Hilmedugurd og Hilmetaffel

søndag 15. juli, Valdres Folkemuseum, Fagernes
11.30 Konsert

Mat og musikk i sundagstempo?

Hilme-dugurd er årets nyvinning med musikk og mat for ein glad, men kanskje også småsliten festivalgjengar den siste sundagen i Hilmeveka. 

Helga Myhr, Øyvind Brabant og Jan Beitohaugen Granli blir fyrste ut på dugurd-programmet.  Desse tre soloutøvarane held varmen opp under danskonserten laurdag kveld, no på sundag formiddag vil dei ta tempoet ned. 

Munkekroen serverar mat og drikke.

Et og nyt musikken!

NB! Det er ein felles inngangsbillett for alt som skjer på programmet sundag. Billett finn du her: Sundag på Hilme