Hovudside Program Konsertar Hilmedugurd og Småfolk 10
Facebook Instagram

Småfolk 10: Knut og Oles langeleikshow

søndag 15. juli, Valdres Folkemuseum, Fagernes
12.30 Konsert

Mat og musikk i sundagstempo?

Hilme-dugurd er årets nyvinning med musikk og mat for ein glad, men kanskje også småsliten festivalgjengar den siste sundagen i Hilmeveka. 

Mykje tydar på at det blir fart og moro når andre post på dugurd-programmet entrar scenen. Vi gler oss som ungar til Knut og Oles Langeleikshow! Brørne Knut og Ole Aastad Bråten er kongepokalvinnarar i Langeleik og ein munnrapp duo. Moro for både små og store. 

Munkekroen serverar mat og drikke.

Velkomne!

NB! Det er ein felles inngangsbillett for alt som skjer på programmet sundag.

Billett finn du her: Sundag på Hilme