Hovudside Program Konsertar Småfolk 4: Sumarkveld for Småfolk
Facebook Instagram

Småfolk 4: Sumarkveld for Småfolk

fredag 12. juli, Småfolkstogo, Valdres folkemuseum
19.30 - 22.00 Konsert

Sommarkveld for Småfolk! Aktivitetar for ungar med Steinar Ofsdals flisespikkeri og andre aktivitetar i ei eigen Småfolk-stogo. Medan dei vaksne dansar seg glade kan borna hygge seg på ein tilrettelagt arena.

Småfolk – ei rekke aktivitetar og konsertar for born under Hilme-veka!

NB! Det krevst ikkje eigen billett for å vere med på dette, men er du over 12 år lyt du løyse ut billett til fredagskvelden på museet.