Hovudside Program Konsertar Transport til Jaslangen og konsert med Odd Nordstoga
Facebook Instagram
System.ArgumentException: The model doesn't have a store id associated with it - remember to add the Tea Commerce store picker to your Umbraco content tree at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetStoreId(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetSku(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.ProductInformationExtractor.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Services.ProductService.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Web.TeaCommerceHelper.GetStock(Int64 storeId, String productIdentifier) at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Int32 , Object ) at ASP._Page_macroScripts_showEvent_cshtml.Execute() in h:\HostingSpaces\hilme\hilme.no\wwwroot\MacroScripts\showEvent.cshtml:line 16

Transport tur/retur konsert med Odd Nordstoga (BUSSTRANSPORT ER UTSELD)

tirsdag 01. august, Jaslangen, Vestre Slidre
Kjøp her
Dette produktet selges via Ticketco.
18.45 Konsert

OPPDATERT KL. 09.20: BUSSTRANSPORTEN ER UTSELD!

Ta buss til solefallskonserten med Odd Nordstoga på Jaslangen klokka 20.30! Vel mellom to alternative ruter og fire stoppestader:

1. Slidretun (avgang 18.45) via Røn samfunnshus (avgang.19.00).

2. Fagernes skysstasjon (avgang 18.45), via Ulnes kyrkje (avgang 19.00), via Vasetsenteret (19.15).

Konserten startar på Jaslangen klokka 20.30.

Buss tur/retur kostar 150 kr for vaksne og 100 kr for barn/ungdom.

Velkomen til ein kveld med nydeleg musikk blant lyng og vier - med miljøvenleg transport!