Hovudside Program Konsertar Transport til Jaslangen og konsert med Odd Nordstoga
Facebook Instagram
System.ArgumentException: The model doesn't have a store id associated with it - remember to add the Tea Commerce store picker to your Umbraco content tree at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetStoreId(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetSku(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.ProductInformationExtractor.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Services.ProductService.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Web.TeaCommerceHelper.GetStock(Int64 storeId, String productIdentifier) at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Int32 , Object ) at ASP._Page_macroScripts_showEvent_cshtml.Execute() in h:\HostingSpaces\hilme\hilme.no\wwwroot\MacroScripts\showEvent.cshtml:line 16

Transport tur/retur Solefallskonsert med Odd Nordstoga

tirsdag 01. august, Jaslangen, Vestre Slidre
Kjøp her
Dette produktet selges via Ticketco.
18.45 Konsert

Ta buss til solefallskonserten med Odd Nordstoga på Jaslangen klokka 20.30! Vel mellom to alternative ruter og fire stoppestader:

1. Slidretun (avgang 18.45) via Røn samfunnshus (avgang.19.00).

2. Fagernes skysstasjon (avgang 18.45), via Ulnes kyrkje (avgang 19.00), via Vasetsenteret (19.15).

Konserten startar på Jaslangen klokka 20.30.

Buss tur/retur kostar 150 kr for vaksne og 100 kr for barn/ungdom.

Velkomen til ein kveld med nydeleg musikk blant lyng og vier - med miljøvenleg transport!