Hovudside Program Kurs Kurs: Langeleik (dag 1 av 3)
Facebook Instagram
System.ArgumentException: The model doesn't have a store id associated with it - remember to add the Tea Commerce store picker to your Umbraco content tree at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetStoreId(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetSku(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.ProductInformationExtractor.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Services.ProductService.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Web.TeaCommerceHelper.GetStock(Int64 storeId, String productIdentifier) at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Int32 , Object ) at ASP._Page_macroScripts_showEvent_cshtml.Execute() in h:\HostingSpaces\hilme\hilme.no\wwwroot\MacroScripts\showEvent.cshtml:line 16

Kurs: Langeleik, (dag 1 av 3)

onsdag 11. juli, Valdres Folkemuseum, Fagernes
Kjøp her
Dette produktet selges via Ticketco.
14.00 - 17.00 Kurs

Kurset passer for alle som spelar eller har spelt langeleik og ynskjer påfyll og inspirasjon til å halde fram.

Inkludert i kurset kan kursdeltakarane også delta på kulturpolitisk seminar, "Fargerike fellesskap - kvitt raseri. Ein tredje kamp om det nasjonale" på Valdres folkemuseum torsdag klokka 12.00.

Tidspunkt:  

Onsdag 11. juli, kl.14.00 - 17.00

Torsdag 12. juli, kl.14.00 - 17.00

Fredag 13. juli, kl.11.00 - 14.00

Instruktør: Ingvild Lie