Hovudside Program Kurs Kurs: Mikrostrunken (NY)
Facebook Instagram
System.ArgumentException: The model doesn't have a store id associated with it - remember to add the Tea Commerce store picker to your Umbraco content tree at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetStoreId(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetSku(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.ProductInformationExtractor.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Services.ProductService.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Web.TeaCommerceHelper.GetStock(Int64 storeId, String productIdentifier) at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Int32 , Object ) at ASP._Page_macroScripts_showEvent_cshtml.Execute() in h:\HostingSpaces\hilme\hilme.no\wwwroot\MacroScripts\showEvent.cshtml:line 16

Kurs: Mikrostrunken (NY!)

torsdag 03. august, Valdres Folkemuseum, Fagernes
10.30 - 12.00 Kurs

Ikkje gamal nok til ministrunk? Fortvil ikkje! Frå 10:30-12:00 onsdag 2. og torsdag 3. august står folkemusikalsk leik, dans, song og moro på timeplanen for dei i alderen 3-5 år. Mangeårig feleunderhaldar Frank Rolland og superkvedar Marit Karlberg skal lose dei yngste gjennom eit fryste møte med folkemusikken. Mikrostunken er gratis og du treng ikkje melde på, men send gjerne ein mail til leiar@strunkeveko.no om du er sikker på at du har nokon som vil vera med.