Hovudside Program Kurs Kurs: Pols 1 av 2
Facebook Instagram
System.ArgumentException: The model doesn't have a store id associated with it - remember to add the Tea Commerce store picker to your Umbraco content tree at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetStoreId(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetSku(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.ProductInformationExtractor.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Services.ProductService.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Web.TeaCommerceHelper.GetStock(Int64 storeId, String productIdentifier) at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Int32 , Object ) at ASP._Page_macroScripts_showEvent_cshtml.Execute() in h:\HostingSpaces\hilme\hilme.no\wwwroot\MacroScripts\showEvent.cshtml:line 16

Kurs: Pols, (dag 1 av 2)

torsdag 03. august, Valdres Folkemuseum, Fagernes
Kjøp her
Dette produktet selges via Ticketco.
15.00 - 18.00 Kurs

For alle som vil lære dei grunnleggande elementa i pols. Kurset blir tilpassa deltakarane.

Tidspunkt: 

Torsdag 3.august, kl. 15.00-18.00
Fredag 4.august, kl. 12.00-16.00

Instruktørar: Ole Nilssen og Solveig Brekke Hauknes

Spel: Bjørn Kåre Odde

Pris: 400 kroner