Hovudside Program Strunkeveko Hardingfele
Facebook Instagram
System.ArgumentException: The model doesn't have a store id associated with it - remember to add the Tea Commerce store picker to your Umbraco content tree at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetStoreId(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetSku(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.ProductInformationExtractor.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Services.ProductService.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Web.TeaCommerceHelper.GetStock(Int64 storeId, String productIdentifier) at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Int32 , Object ) at ASP._Page_macroScripts_showEvent_cshtml.Execute() in h:\HostingSpaces\hilme\hilme.no\wwwroot\MacroScripts\showEvent.cshtml:line 16

Strunkeveko: Hardingfele

søndag 30. juli, Merket i Tisleidalen
17.00 - 16.00 Kurs

Hardingfelekursa har fokus på låttelære, men du får også gode tips til vidare utvikling som hardingfelespelar. i år har me lærarar frå Valdres og Telemark og låttar frå desse områda står naturleg i sentrum. Deltakarane blir delte inn i to grupper etter nivå og alder. Du vil få undervisning både inividuelt og i grupper.

 

For å vera med på hardingfele må du ha spelt i minst to år.

Instruktørar: Jan Beitohaugen Granli og Anne Hytta

Hardingfelekursa er no fulle!

Les om instruktørane under fana kurstilbod.