Hovudside Program Strunkeveko Storspel - Fordjuping i hardingfele
Facebook Instagram
System.ArgumentException: The model doesn't have a store id associated with it - remember to add the Tea Commerce store picker to your Umbraco content tree at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetStoreId(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.XmlNodeProductInformationExtractor.GetSku(XPathNavigator model, Boolean useCachedInformation) at TeaCommerce.Umbraco.Configuration.InformationExtractors.ProductInformationExtractor.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Services.ProductService.GetSku(String productIdentifier) at TeaCommerce.Api.Web.TeaCommerceHelper.GetStock(Int64 storeId, String productIdentifier) at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Int32 , Object ) at ASP._Page_macroScripts_showEvent_cshtml.Execute() in h:\HostingSpaces\hilme\hilme.no\wwwroot\MacroScripts\showEvent.cshtml:line 16

Strunkeveko: Storspel - Fordjuping i hardingfele

søndag 30. juli, Merket i Tisleidalen
17.00 - 16.00 Kurs

Er du klar for å ta hardingfelespelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskursa på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på hardingfele for å vera med. Fordjupingskurset på hardingfele i år går under tittelen storspel, og det vil bli jobba med å utvikle spelteknikken, og det verkelege storspelet. Årets instruktør er kanskje den spelemannen i Noreg med størst repertoar, og du vil kunne få lære låttar både frå Valdres, Telemark, Vestlandet, samt ein porsjon runddans. Fordjupningskurset byr også på auka kunnskap rundt slåttespelet. 


Instruktør: Håkon Høgemo

Fordjupingskurset er not fullt! 

Les om instruktørane under fana kurstilbod.