Hovudside Strunkeveko Lærarar 2019
Facebook Instagram

Lærarar 2019

Lærarane til Strunkeveko blir klare i løpet av januar 2019. Før den tid kan du sjå kven som var lærarar i 2018.

Johanne Flottorp - Hardingfele 

Johanne Flottorp kjem frå Åmli i Agder, speler hardingfele og er utdanna ved Norges Musikkhøgskole. Ho har gitt ut fleire CD-ar, mellom anna med gruppa Raabygg. Johanne speler i hardingfele klasse A og speler i hovudsak spel frå Agder og Telemark. Johanne er også musikalsk leiar i Bærum spelemannslag.

Kjellbjørn Karsrud - Hardingfele

Kjellbjørn Karsrud kjem frå Leira i Valdres, og er ein skikkeleg hardingfelenerd, med oversikt over det meste av låttar, spelemenn og kappleiksresultat. Kjellbjørn er A-klassespelemann på hardingfele og primus motor i spelemannslaget Spelemannslaget til fremjing av møsegrodde låttar. Her får elevane sjansen til å lære kule låttar frå Valdres!

Anne Hytta - Hardingfele fordjuping

Hardingfelespeler Anne Hytta kjem frå Sauland i Telemark. Anne er ein driftig musikar kjend frå mellom anna gruppene Slagr, Sogesong og ikkje minst som soloutøvar på hardingfele. Anne har i tillegg til tradisjonsmateriale frå Telemark også markert seg som ein nyskapar på hardingfele og Viola d´amore med ny musikk. Hytta speler i klasse A og har fleire topp-plasseringer frå landskappleikar i bagasjen. Ho har vunne både spelmannpris og folkelarmpris for musikken sin. 

Gunnlaug Lien Myhr - Song fordjuping

Gunnlaug Lien Myhr er ein nestor innan folkesong i Noreg. Gunnlaug var med i gruppa Tiriltunga, som på 80-talet var pionerar innan arrangert/fleirstemt kveding. Ho har også gitt ut bok med samling av 600 folkesongar frå Hallingdal!

Lajla Renate Buer Storli - Song

Lajla har vore lærar mange gonger på Strunkeveko, både i kveding og på hardingfele. I år har ho songkurs, og dei som skal ha ho kan glede seg! I 2013 gav ho ut plata Møya som drøymde, der ho syng middelalderballadar og speler låttar frå Hardanger og Voss.

Selma French Bolstad - Fele

Selma French Bolstad er eit folkemusikalsk stjernskot, ho går siste året av utdanninga si frå Norges Musikkhøgskole. I tillegg til å beherske slåttespel på både fele og hardingfele, er Selma aktiv i fleire ulike band som bruker element frå både jazz og folkemusikk.

John Ole Morken - Fele fordjuping

John Ole Morken frå Ålen i Trøndelag har vore ein aktiv musikar i mange år, med fleire CD-utgjevingar, priser og samspelsprosjekt på samvitet. I det siste prosjektet sitt har han samla  228(!) slåttar i bok etter spelemannen Anders Haugen.

Einar Olav Larsen - Fele

Einar Olav Larsen kjem frå ein folkemusikalsk familie i Verdalen. Han vart tidleg kjend som ein virtuos og dyktig felespeler, og har vore musikar i eit utal prosjekt, alt frå Frigg, P.A Røstads orkester, Einar Olav Larsen trio og med bror Gjermund Larsen og TrondheimSolistene.

Simon Hesselberg Løvald - Halling

Simon Hesselberg Løvald er dansar i A-klassa i halling, og har instruert og har dansa framsyningar over heile Noreg og mange andre plassar i verda. Mest av alt har han vore sentral i framveksten av eit stort halling-miljø i Oslo, som instruktør for NU, dansegruppene på Norsk Folkemuseum og for hallinggruppene Nesodden Dansarlag og BULder og Brak

Martin Myhr - Halling

Martin Myhr er ein levande legende i folkemusikkmiljøet. Han har i lag med kona Gunnlaug bygd opp fleire gode ungdomsmiljø for folkemusikarar i Hallingdal, og har vunne A-klassa i halling heile 6 gonger! Martin Myhr har vore på Strunkeveko nesten alle år sidan oppstarten i 1998.

Stian Roland - Halling fordjuping

Stian Roland er ein dansar med eit stort spekter av stilartar og tradisjonar. Han har vore ein viktig skikkelse for å bygge opp både halling og pardansmiljø i Valdres, og har vunne landskappleiken i dans hardingfele klasse A fleire gonger.

Ulf Arne Johannessen - Halling fordjuping

Ulf Arne Johannessen er ein hallingdansar som er kjend for mange, med oppdrag i inn og utland i ein årrekkje, han vann landskappleiken i halling klasse A under landskappleiken på Røros. I tillegg er Uffe ein drivande god spelemann på einradar, og er også festivalsjef for folkemusikkveka på Ål.

Mads Erik Odde - Toradar/trekkspel

Mads Erik Odde frå Garmo i Lom har ein mastergrad i trekkspel frå Norges Musikkhøgskole. Han er kjend for mange i folkemusikkmiljøet frå Lendmen, Firo og sjølvsagt også som soloutøvar på trekkspel og toradar med fleire gode kappleiksresultat på landsfestival og landskappleik.

Knut Aastad Bråten - Langeleik

Knut Aastad Bråten kjem frå Valdres og har i lag med broren Ole vore med på å gje langeleiken eit løft. Knut har vunne kongepokal på landskappleik, og har toppa resultatlista på landskappleik heile 5 gonger i langeleik. Saman med bror Ole Aastad Bråten gav han i 2015 ut plata Til Ragna, der dei tek samspel på langeleik til eit nytt nivå.

Vegar Vårdal - Pardans

Vegar Vårdal er folkedansar og felespeler frå Oslo. Han har ein imponerande CV med mange utgjevingar på fele. Vegar er ein sentral person i folkedansmiljøet og har fått i stand folkedansline på Vinstra Vidaregåande skule knytt til folkemusikklinja og har gjeve verdifull kunnskap til mange folkedansarar til gjennom studiet Norsk Folkelig Dans.

Silje Onstad Hålien - Konsertproduksjon

Silje Onstad Hålien skal i lag med Andreas Skeie Ljones ha ansvaret for det nye kurset i konsertproduksjon. Ho har vore ein pådrivar og utviklar innan folkedansen dei siste ti åra både som koreograf, produsent og utvande dansar. Silje vart den fyrste kvinnelege hallingdansaren i klasse A då ho rykka opp i 2011. Saman med Andreas er ho primus motor i dansekompaniet Vilniss. Ho har blitt kåra til årets folkemusikar (2015) og er no aktuell som månadens artist på Riksscenen i Oslo.

Andreas Skeie Ljones - Konsertproduksjon

Andreas Skeie Ljones har i likskap med Silje Onstad Hålien vore ein nyskapar og utviklar i folkemusikken. I tillegg til utstrakt konsertverksemd er han tilsett som produsent med Riksscenen, den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans. Det er gledeleg å ha to ringrever som Andreas og Silje til å lose Strunkeelevane gjennom veka.