Hovudside Strunkeveko Påmelding
Facebook Instagram

Påmelding

Påmeldinga til Strunkeveko 2019 opnar 1. februar 2019! Frist for påmelding er 1. juni. Informasjon om dei ulike kursa kjem i januar. Les også meir om lærarane under fana lærarar.

Dersom du ynskjer å reservere deg mot at bilete av dykk blir brukt i marknadsføringa til kurset må de fjerne krysset for det i påmeldingsskjemaet.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du vel då søskenpris i påmeldingsskjemaet.