Hovudside Strunkeveko Påmelding
Facebook Instagram

Påmelding

Nytt av året er ei ordning me har kalla Førebilete. Førebilete er ei ordning som Strunkedeltakarar over 18 år kan søke om å få vera med på. 2-4 av søkarane vil bli valt ut til dette, og vil få GRATIS kurs. Førebileta følger fordjupingskursa eller dei vanlege kursa, men har i lag med Strunkestyret ansvar for ein del aktivitetar og ekstra ansvar under kveldsdansen. De vil få erfaring i organisasjonsarbeid (du vil t.d få ansvar for: krullarkro, gruppeleiar på ulike aktivitetar etc.) Om du vil vera årets Førebilete, meld deg på og send ein kort mail til leiar@strunkeveko.no om kvifor nettop DU skal vera det. Du for og ein attest for deltaking som førebilete på kurset.

Dersom du ynskjer å reservere deg mot at bilete av dykk blir brukt i marknadsføringa til kurset må de fjerne krysset for det i påmeldingsskjemaet.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du vel då søskenpris i påmeldingsskjemaet.

Les meir om dei ulike kursa ved å tryke deg inn på lenkene under.