Hovudside Strunkeveko Påmelding
Facebook Instagram

Påmelding

Påmeldinga til Strunkeveko 2018 er no open! Frist for påmelding er 1. juni. Du kan lese meir om, og melde deg på ved å trykke på dei ulike kursa under. Les også meir om lærarane under fana lærarar.

Dersom du ynskjer å reservere deg mot at bilete av dykk blir brukt i marknadsføringa til kurset må de fjerne krysset for det i påmeldingsskjemaet.

Søskenmoderasjon: Dersom to eller fleire søsken deltek på kurset får de ein søskenmoderasjon. Moderasjonen er på 500,- og du vel då søskenpris i påmeldingsskjemaet.